Magistratura yanvar qabuli uchun tabaqalashtirilgan to'lov shartnomasini olish

L