Bahorgi qabul uchun bir semestrlik shartnomani olish

L